Vælg en side

Vi tillader os også at bede om
20 kr. til vores SPAREBØSSE til dækning af diverse udgifter til vore foredragsholdere.

Har I evt. glemt penge, kan Erling hjælpe jer, når I betaler for jeres mad og drikkevarer.

Bestil venligst

i god tid

Der indføres begrænset deltager antal 75 personer i nuværende sal.

Today 7

Bestillingsliste til Herreværelset

Fredag den 6. oktober – Hjemvendte søfarende fra det store hav.

Vi er nødsaget til at stramme reglerne en lille smule – således:

  1. Klaus Møss står ved indgangen for at indkasere 20 kr. som adgangsgebyr.
  2. Klaus efterser endvidere om navneskilte er indtakte.
  3. Smørrebrøds bestilling er begrænset til 4 slags.

Tilmelding senest onsdagen før: 
Husk på hvad du har bestilt, samlet oversigt vist på næste side

0,00 kr.